Rfid Nedir? Nasıl Çalışır?

Radyo Frekansı ile Tanımlama Radio Frequency IDentification  (RFID) teknolojisi, RFID nedir sorusunun cevabı olarak radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. (bkz Otomatik Tanıma ve Veri Toplama). RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir.

 

RFID, “radyo frekansı tanımlama” nın kısaltmasıdır ve RFID etiketlerinde veya akıllı etiketlerde (aşağıda tanımlanmıştır) kodlanan dijital verilerin radyo dalgaları aracılığıyla bir okuyucu tarafından yakalandığı bir teknolojiyi ifade eder. RFID, bir etiket veya etiketteki verilerin, verileri bir veri tabanında depolayan bir cihaz tarafından yakalanmasındaki barkodlamaya benzer. Ancak RFID, barkod varlık izleme yazılımı kullanan sistemlere göre çeşitli avantajlara sahiptir. En dikkat çekici olanı, RFID etiketi verilerinin görüş alanının dışında okunabilmesidir, oysa barkodların optik bir tarayıcı ile hizalanması gerekir. Bir RFID çözümü uygulamayı düşünüyorsanız, bir sonraki adımı atın ve bir DTB Digital RFID uzmanına başvurun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFID, Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama (OTVT) olarak adlandırılan bir grup teknolojiye aittir. OTVT yöntemleri nesneleri otomatik olarak tanımlar, bunlar hakkında veri toplar ve bu verileri insan müdahalesi olmadan ya da çok az müdahale ile doğrudan bilgisayar sistemlerine girer. RFID yöntemleri bunu başarmak için radyo dalgalarını kullanır. Basit bir seviyede, RFID sistemleri üç bileşenden oluşur: bir RFID etiketi/akıllı etiket, bir RFID okuyucu ve bir anten. RFID etiketleri, RFID okuyucusuna (ayrıca sorgulayıcı olarak da adlandırılır) veri iletmek için kullanılan bir entegre devre ve bir anten içerir. Okuyucu daha sonra radyo dalgalarını daha kullanılabilir bir veri biçimine dönüştürür. Etiketlerden toplanan bilgiler daha sonra bir iletişim ara yüzü yoluyla bir ana bilgisayar sistemine aktarılır, burada veriler bir veri tabanında saklanabilir ve daha sonra analiz edilebilir.

 

Yukarıda belirtildiği gibi, bir RFID etiketi bir entegre devre ve bir antenden oluşur. Etiket ayrıca parçaları bir arada tutan ve çeşitli çevre koşullarından koruyan koruyucu bir malzemeden oluşur. Koruyucu malzeme uygulamaya bağlıdır. Örneğin, RFID etiketleri içeren çalışan kimliği rozetleri tipik olarak dayanıklı plastikten yapılır ve etiket plastik katmanları arasına yerleştirilir. RFID etiketleri çeşitli şekil ve boyutlarda gelir ve pasif veya aktiftir. Pasif etiketler, daha küçük ve uygulanması daha ucuz oldukları için en yaygın kullanılan etiketlerdir. Pasif etiketlerin veri aktarabilmeleri için RFID okuyucu tarafından “çalıştırılması” gerekir. Pasif etiketlerin aksine, aktif RFID etiketlerinde yerleşik bir güç kaynağı (ör. Pil) bulunur ve böylece her zaman veri aktarmalarını sağlar.

 

Akıllı etiketler hem RFID hem de barkod teknolojilerini içerdikleri için RFID etiketlerinden farklıdır. RFID etiket kakmalı gömülü yapışkan bir etiketten yapılmıştır ve ayrıca bir barkod veya diğer basılı bilgiler de içerebilir. Akıllı etiketler, masaüstü etiket yazıcıları kullanılarak isteğe bağlı olarak kodlanabilir ve yazdırılabilirken, RFID etiketlerinin programlanması daha fazla zaman alır ve daha gelişmiş ekipman gerektirir.

rfid Uygulama Alanları

RFID teknolojisi birçok sektörde kullanılabilir. Büyük alışveriş merkezlerinde, zincir marketlerde, hayvan takiplerinde, havayolları-kargo şirketlerinde kullanılan örnekleri vardır. Bu teknoloji ile şirketlerin avantajları; zamanla azalan insan gücü maliyeti, otomatikleştirilmiş stok kontrolü, ürün takibi ve anında ulaşılabilen envanter bilgisidir. Ayrıca RFID sayesinde şirketlerin iş süreçleri hızlanacak ve ihtiyaç duyulan gelişmiş raporlar hızlı ve doğruluğu yüksek bir şekilde oluşturulabilecektir.

 

RFID teknolojisi ayrıca sensörlerle birlikte de yürütülebilen bir teknolojidir. Şirketler; sıcaklık, hareket, radyasyon ölçen sensörlerle RFID etiketlerini birlikte kullanılarak çeşitli uygulamalar geliştiriyorlar. Örneğin, RFID etiketleri tedarik zincirindeki hareketli kutuların uygun sıcaklıkta olup olmadığını kontrol edebilir.

Geleneksel olarak, üretimdeki odak kesikli üretim üzerinedir. Seri üretimin olmadığı bu üretim şekli, yavaş olduğu gibi teknolojiden de uzaktır. Günümüzde ise Endüstri 4.0 devrimiyle, endüstrinin dijitalleşmesi hedeflenmektedir ve bunun için çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere böyle bir teknoloji, endüstriyel uygulamalarda yerini almış bulunmakta ve hızlıca da kullanım alanı genişlemektedir. Hatta RFID teknolojisinin ilk kullanım alanı endüstriyel uygulamalardır. Bu tür uygulamalarda çoğu zaman mevcut endüstriyel makinalar ile RFID okuyucuların entegre edilmesi sayesinde otomasyon sistemine RFID teknolojisinin de katılması amaçlanmıştır.

 

Fabrikalarda üretimde kullanılan makinelerin kendi başına Endüstri 4.0’a uyumlu olması yeterli değil tabii ki. Aynı zamanda bakım ve ölçüm ekipmanlarının da Endüstri 4.0’a uyumlu olması gerekiyor. Makine bakımı konusunda  portatif el aletleri üreten Prüftechnik bu sene Endüstri 4.0’a uyumlu bir Lazerli Kaplin ayar cihazını piyasaya sürdü. Bu cihaz şimdiye kadar alışılmışın dışında bir süreç yürütülmesini sağlayacak gibi görünüyor. İçinde bulunan RFID okuma ünitesi ve buluta bağlanabilme özelliği ile cihaz hem tesislerin bakım süreçlerini hızlandırıyor hem de raporlamaların doğru ve akıcı ilerlemesini sağlıyor. Örneğin, titreşim analizleri neticesinde makinelerde hizasızlık tespit edilip hizalanma yapılması rapor edilmişse bu talimat buluta aktarılabiliyor; makine adı, konumu ve teknik verileri bulut aracılığı doğrudan lazerli kaplin ayar cihazına gönderilebiliyor. Cihazın üzerinde talimatı algılayan operatör, makinedeki RFID sisteminden doğru makinede olduğunu anlıyor. Gerekli ölçümleri alıp el aletinin direktifleri doğrultusunda hizalamayı gerçekleştirebiliyor. Yapılan düzeltme anında raporlanıp bulut sistemi üzerinden bakım yöneticisine gönderilip görevin tamamlandığı bilgisi işleniyor.